pt_slider_rezultate
 • poster-conferinta-intecs-final
 • conferinta_locala_intecs-programul-conferintei_page_1
 • Program

Prezentarea proiectului INTECS – politica și strategia privind internaționalizarea la Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș

 • Prof.univ.dr.ing.habil Liviu Moldovan

Standardele și ghidurile pentru asigurarea calității în învățământul superior european ESG 2015. Stabilirea, documentarea și implementarea sistemului intern de asigurarea calității al Universității „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș conform ESG2015

 • Prof.univ.dr.ing.habil Liviu Moldovan

Studiu privind îmbunătățirea curriculei universitare la Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș

 • Prof.univ.dr. Tatiana Dănescu

Un model european de gestionare a relațiilor internaționale

 • Ing. Antonia Suciu

Strategia de marketing educațional internațional

 • Ec. Gabriela Boangăr

Creșterea vizibilității internaționale a UPM în cercetarea științifică

 • Ec. Daniela Marcu

Cooperarea dintre universitate și părțile interesate pe plan local, parteneriatul cu industria locală

 • Şef lucr.dr.ing. Sorina Moica

Prezentarea cursului de limba engleză desfăşurat în vederea îmbunătăţirii competenţelor lingvistice ale personalului didactic şi administrativ şi a programului de traducere Cat Tool (Computer Aided Translation)

 • Lector univ. dr. Cristina Nicolae, Lector univ. dr. Bianca Han, Lector univ. dr. Cristi Lakó

Teme de cercetare inovatoare. Program de cercetare internaţional. Program atragere fonduri internaţionale. Strategie de valorificare a rezultatelor cercetării. Strategie privind creşterea numărului de cercetători invitaţi.

 • Conf.univ.dr.ing. Gabriela Strnad, Lector univ.dr. Dumitru Buda, Lector univ.dr. Ovidiu Spătăcean